กองพัฒนานักศึกษา

กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2

** แจ้ง... ให้นักศึกษา กยศ. ทุกคน มารับสำเนากู้ยืมเงินฯ ภาคเรียนที่ 1 พร้อมทั้งส่งเอกสารแบบคำยืนยันการกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2
**


 


 
ประกาศ ทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

ประกาศ ทุนการศึกษาให้เปล่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ นักศึกษาผู้ได้รับทุน รายงานตัวและเข้พิธีซ้อมรับทุนนวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. และเข้าร่วมพิธีรับทุนในวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีิิ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 
เชิญชวนร่วมกิจกรรม กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม "กยศ.ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 
การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศ การขอผ่อนผันวิชาการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2556 ชายไทยที่เกิด พ.ศ.2536 ที่ไม่ได้เรียน ร.ด.และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเดือนเมษายน 2557 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม


 
ประกาศ ให้นักศึกษา กยศ. รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว รีบดำเนินการนำเอกสารตามหมายเหตุข้างต้นส่งที่ งานกองทุนฯ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร ๓๖ ชั้น ๑ ภายใน ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ นี้เท่านั้น  **หากไม่ดำเนินการ ธนาคารจะไม่สามารถโอนเงินค่าเทอมที่สำรองจ่ายไปคืนให้แก่นักศึกษาได้

รายละเอียดเพิ่มเติม


 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 15