Main Menu

LINK คณะ

RMUTK LINK

Login Formกองพัฒนานักศึกษา
เทศกาล มาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 12 March 2012 03:10

นักศึกษาชมรมพุทธ ร่วมกับสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม เทศการ มาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมี ผศ.สมบูรณ์  สุวรรณาภิชาติ ควบคุมดูแล
ภาพกิจกรรม

Last Updated on Monday, 12 March 2012 03:24
Read more...
 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 05 March 2012 04:14
ประกาศ  รายชื่อนักศึกษา ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
การโอนเงินค่าครองชีพในเดือนมีนาคมขัดข้อง PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 02 March 2012 03:33
นักศึกษาที่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพทุกวันที่  ๑  ของเดือน  และในเดือนมีนาคมเงินค่าครองชีพ  ไม่เข้าบัญชี  มีสาเหตุมาจากระบบการโอนเงินของธนาคารขัดข้อง  นักศึกษาสามารถกดเงินได้ในวันอาทิตย์ที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๕  และในเดือนถัดไปเงินค่าครองชีพจะเข้าบัญชีตามปกติ
 
กาพการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ - ๕ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 27 February 2012 03:42

กาพการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  ๓ - ๕ ชาย,หญิง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ระหว่างวันที่  ๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ และ ๑๙ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ณ เขาชนไก่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
มี ผศ. สมบูรณ์  สุวรรณาภิชาติไปกำบดูแลนักศกึษาวิชาทหาร  ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

Last Updated on Monday, 27 February 2012 04:18
Read more...
 
กำหนดการคืนเอกสารกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 21 February 2012 06:00

ประกาศกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
กำหนดการคืนเอกสารกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
รายละเอียดเพิ่มเติม

Last Updated on Tuesday, 21 February 2012 06:05
 
เลื่อนการโอนเงินค่าครองชีพในเดือนมีนาคม PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 05 March 2012 04:49

สำหรับผู้กู้ยืมฯ ที่ได้รับเงินวันที่ ๑ ของเดือน  ธนาคารกรุงไทยแจ้งว่า  มีความจำเป็นต้องทดสอบระบบงานเพิ่มเติม  เพื่อไม่เกิดความขัดข้องขึ้นอีก  ดังนั้น  จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงินออกไปจากกำหนดเดิม วันที่ ๔ มีนาคม ๕๕ ไปเป็นวันที่ ๖ มีนาคม ๕๕ สำหรับเดือนถัดไปยังคงจ่ายวันที่ ๑ ของเดือน เช่นเดิม

Last Updated on Monday, 05 March 2012 04:54
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 20 February 2012 06:45

รายละเอียดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 
เชิญร่วมงานครบรอบ ๗ ปี มทร.กรุงเทพ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 20 February 2012 06:48

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ประกาศ นักศึกษาที่ขอความช่วยเหลือ กรณีผู้ประสบอุทกภัย PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 19 January 2012 09:56

นักศึกษาที่ขอความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยกรณีประสบอุทกภัย  ให้นักศึกษาที่ยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว  ให้มารับเงินช่วยเหลือในวันจันทร์ที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่กองพัฒนานักศึกษา  อาคาร  ๓๖  ชั้น  ๑

Last Updated on Thursday, 19 January 2012 10:00
 
ศรีวิชัยเกมส์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 20 February 2012 06:42
 
การช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ประสบอุทกภัย PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 18 November 2011 08:24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้อนุมัติจัดสรรเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)เพื่อช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔
Last Updated on Friday, 02 December 2011 08:06
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 6 of 9