กองพัฒนานักศึกษา
เรียนเสนอราคาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 22 March 2012 01:03

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์จะทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  นักศึกษาโดยประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน โดยมีเงื่อนไขการทำประกันอุบัติเหตุตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคาร ๓๖ ชั้น ๑ โทร. ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๒๑๕๙ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

Last Updated on Thursday, 22 March 2012 01:11
 
แจ้ง ระยะเวลาเอาประกัน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 20 March 2012 07:52
กองพัฒนานักศึกษา  ส่วนงานสวัสดิการและบริการนักศึกษา แจ้งเรื่องระยะเวลาเอาประกัน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕๕  มีกำหนดวันที่ ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๕๔  เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๖.๐๐ น.
Last Updated on Tuesday, 20 March 2012 07:58
 
งานแสดงปฎิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๒ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 12 March 2012 03:26

นักศึกษาชมรมพุทธ และนักศึกษาองค์การนักศึกษา เข้าร่วมงานแสดงธรรมปฏิบัติธรรม ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมี ผศ.สมบูรณ์ สุวรรณาภิชาติควบคุมดูแล
ภาพกิจกรรม

Last Updated on Monday, 12 March 2012 03:32
Read more...
 
เทศกาล มาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 12 March 2012 03:10

นักศึกษาชมรมพุทธ ร่วมกับสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม เทศการ มาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมี ผศ.สมบูรณ์  สุวรรณาภิชาติ ควบคุมดูแล
ภาพกิจกรรม

Last Updated on Monday, 12 March 2012 03:24
Read more...
 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 05 March 2012 04:14
ประกาศ  รายชื่อนักศึกษา ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
การโอนเงินค่าครองชีพในเดือนมีนาคมขัดข้อง PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 02 March 2012 03:33
นักศึกษาที่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพทุกวันที่  ๑  ของเดือน  และในเดือนมีนาคมเงินค่าครองชีพ  ไม่เข้าบัญชี  มีสาเหตุมาจากระบบการโอนเงินของธนาคารขัดข้อง  นักศึกษาสามารถกดเงินได้ในวันอาทิตย์ที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๕  และในเดือนถัดไปเงินค่าครองชีพจะเข้าบัญชีตามปกติ
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 10 of 17