Main Menu

LINK คณะ

RMUTK LINK

Login Formกองพัฒนานักศึกษา
เชิญร่วมงานครบรอบ ๗ ปี มทร.กรุงเทพ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 20 February 2012 06:48

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ประกาศ นักศึกษาที่ขอความช่วยเหลือ กรณีผู้ประสบอุทกภัย PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 19 January 2012 09:56

นักศึกษาที่ขอความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยกรณีประสบอุทกภัย  ให้นักศึกษาที่ยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว  ให้มารับเงินช่วยเหลือในวันจันทร์ที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่กองพัฒนานักศึกษา  อาคาร  ๓๖  ชั้น  ๑

Last Updated on Thursday, 19 January 2012 10:00
 
ศรีวิชัยเกมส์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 20 February 2012 06:42
 
การช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ประสบอุทกภัย PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 18 November 2011 08:24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้อนุมัติจัดสรรเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)เพื่อช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔
Last Updated on Friday, 02 December 2011 08:06
Read more...
 
ตารางการสอบภาคทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นที่ ๓ - ๕ (ชาย - หญิง) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 11 November 2011 07:57

ตารางการสอบภาคทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นที่  ๓ - ๕  (ชาย - หญิง)
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Read more...
 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 09 November 2011 03:22
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยมหาวิทยาลัย ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
อ่านรายละเอียดเพื่มเติม
 
ประกาศ การฝึกศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 26 October 2011 09:05

ศูนย์การกำลังสำรอง  ประกาศปิดการฝึกศึกษาของนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีในเขตกรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  ตุลาคม ถึง ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เปิดเรียนฝึกศึกษา ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
งานวิชาทหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Last Updated on Friday, 11 November 2011 05:20
 
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วม พิธีทอดกฐินพระราชทาน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 30 September 2011 08:17
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วม พิธีทอดกฐินพระราชทาน  พระอุปถัมภ์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประจำปี ๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๔ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒) ณ วัดบ้านเพชร  จ.นครราชสีมา สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธา จะร่วมเดินทางไปทอดกฐินในครั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๔๐๐ บาท ต่อท่าน
Last Updated on Monday, 03 October 2011 02:27
Read more...
 
ประกาศ ย้ายห้องพยาบาล PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 12 September 2011 01:34
ประกาศ จาก งานพยาบาล  กองพัฒนานักศึกษา  ขณะนี้ห้องพยาบาลได้ทำการปรัปรุงใหม่ เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์ และนักศึกษา จึงได้ย้ายไปอยู่ ณ อาคาร  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ชั้น  ๒  ฝั่ง ซ้ายมือ  จึงเรื่ยนมาเพื่อโปรดทราบ
Last Updated on Monday, 12 September 2011 01:42
Read more...
 
ภาพกิจกรรมงานบริจาคโลหิต ประจำปี 2554 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 01 September 2011 04:50
งานสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา  ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย  จัดกิจกรรมงานบริจาคโลหิต ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี  ซึ่งครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 
Last Updated on Friday, 02 September 2011 09:14
Read more...
 
ขอเชิญเข้าร่วมกันบริจาคโลหิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 04 August 2011 08:01
     งานสุขภาพและอนามัย ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวน อาจารย์  เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคลากรภายในและภายนอกผู้สนใจ ร่วมกันบริจาคโลหิตในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 - 15.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี  และสำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้  ท่านจะได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
Last Updated on Thursday, 04 August 2011 08:07
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 6 of 9